www.adway.so

서울

0 2 - 6 4 6 2 - 7 6 6 8

부산

0 5 1 - 4 6 4 - 7 6 6 8

견적문의


Total 833건 4 페이지
견적문의 목록
번호 상호/이름 작성자 휴대폰 제품종류 접수날짜 상담원 상태
788 Re**** 최***자 -*****-0077 기타 2018.01.06
787 MO**** 유***은 -*****-2737 외부사인 2017.10.25
786 대박**** 대***고 -*****-8595 내부사인 2017.08.09
785 전동**** j***y 010-*****-6022 내부사인 2017.08.01
784 우리**** 김***환 -*****-4438 내부사인 2017.07.27
783 파라**** 이***진 -*****-2155 내부사인 2017.07.24
782 현대**** 구***슬 -*****-4051 기타 2017.07.24
781 Re**** 최***자 -*****-4051 기타 2017.07.24
780 글로**** 이***국 -*****-9118 외부사인 2017.07.18
779 갤러**** 조***근 -*****-1657 외부사인 2017.07.10
778 (주**** 박***주 010-*****-0511 기타 2017.06.30
777 (주**** 박***주 010-*****-0511 기타 2017.06.30
776 엘리**** 이***규 -*****-0239 외부사인 2017.06.22
775 (주**** 김***홍 -*****-9242 외부사인 2017.05.12
774 캐스**** 이***훈 -*****-9932 실사출력/현수막 2017.04.26
게시물 검색
  • 코리아애드
  • 회사명 : 광고로가는길 (주)코리아애드   사업자번호 : 605-86-26963   직접생산확인증명서 : 제2014-29151호
  • 서울사무소 : (우)06119 서울시 강남구 논현동 166-3번지 (도로명주소 : 강남구 강남대로122길 16)
  • Tel : 02-6462-7668   Fax : 02-6462-7669   E-mail : adway1600@gmail.com
  • 부산사무소 : (우) 614-826 부산광역시 부산진구 범천1동 743-5 건화빌딩 4층 (도로명주소 : 범일로153번길 33)
  • 전국대표번호 : 1600-1334  Tel : 051-464-7668  Fax : 051-464-7669  E-mail : jd7669@hanmail.net
  • copyright (c) 2013 adway.so. allrights reserved.admin 대표자 : 김형출 광고로전용웹하드